Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Witamy na stronie polskiego biura programu Erasmus Mundus

Program Erasmus Mundus jest programem scentralizowanym co oznacza, że informacje zamieszczane na stronach biur krajowych mają charakter odtwórczy i są opracowywane w oparciu o informacje i dokumenty zamieszczone na podstawowej stronie programu administrowanej przez Komisję Europejską.

 • 14/12/2012

  Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne na temat programu Erasmus MUNDUS.

  W trakcie spotkania zostaną omówione zasady tworzenia i realizacji projektów partnerskich (Akcji 2) i projektów promujących Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego (Akcja 3) programu Erasmus MUNDUS w świetle najnowszego zaproszenia do składania wniosków.

  Spotkanie odbędzie się w dniu 21 stycznia 2013 r. w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy, przy ul. Koszykowej 26/28.

 • 23/07/2012

  Informujemy, że na stronie Agencji Wykonawczej są już dostępne wyniki konkursu wniosków 2012.

  Lista projektów Akcji 1, 2 i 3, które uzyskały dofinansowanie dostępna jest tutaj.

  Wszystkim uczelniom gratulujemy!

 • 03/07/2012

  Komisja Europejska zaprasza instytucje zainteresowane współpracą z krajami uprzemysłowionymi do składania wniosków w konkursie EEAS. Dofinansowane zostaną projekty, które mają na celu poprawienie wiedzy społeczeństw tych państw na temat UE, promowanie lepszego zrozumienia działań EU i jej polityki, wzmacnianie pozytywnego wizerunku UE w krajach partnerskich.


  Termin składania wniosków upływa 24 sierpnia 2012r.


  Więcej informacji na stronie: http://eeas.europa.eu/canada/grants/2012/index_en.htm

 • 03/07/2012

  Uczelnie zainteresowane współpracą z instytucjami szkolnictwa wyższego  z krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku (państwa ACP) zapraszamy do zapoznania się z zaproszeniem do składania wniosków opublikowanym na stronie EuropeAid.


  EduLink II różni się od poprzednich zaproszeń tym, że skupia się na dwóch obszarach tematycznych: Dostęp do energii i wydajność oraz Rolnictwo i bezpieczeństwo żywienia.


  Zaproszenie jest ukierunkowane na wspieranie uczelni z krajów ACP w tworzeniu nowych i modernizacji istniejących programów i metod nauczania, wzmocnienie powiązań między nauką i nowoczesnymi technologiami, kształcenie ustawiczne i badania.


  Termin składania wniosków upływa 30 lipca 2012 roku.