Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Ocena programu Erasmus Mundus

Zgodnie z procedurami stosowanymi w programach finansowanych z budżetu Unii Europejskiej, dokonano oceny zasadności realizacji programu Erasmus Mundus oraz zasadności jego kontynuacji. Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród różnych interesariuszy europejskiego szkolnictwa wyższego wskazały na potrzebę kontynuacji programu.

Pełen tekst raportu zawierającego wyniki badania:

Nazwa dokumentu Dokument do pobrania
Angielska wersja językowa com375_en.pdf
Polska wersja językowa com375_pl.pdf

Na podstawie przeprowadzonego badania zaproponowano następujące modyfikacje zasad programu w przyszłości:

  • rozszerzenie programu o finansowanie studiów doktoranckich;

  • uwzględnienie wsparcia finansowego w ramach programu dla studentów z UE;

  • włączenie do programu na szerszą skalę instytucji szkolnictwa wyższego z krajów trzecich;

  • włączenie do programu Okna Współpracy Zewnętrznej Erasmus Mundus (Erasmus Mundus External Cooperation Window).

Wyniki badania uwzględniono w opracowaniu założeń programu Erasmus Mundus II (2009-2013).

ZałącznikRozmiar
Wersja angielska188.38 KB
Wersja polska256.95 KB