Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Konkursy wniosków

Informujemy, że na stronie Agencji Wykonawczej zostało opublikowane ostatnie w programie Erasmus Mundus 2009-2013 zaproszenie do składania wniosków dla projektów Akcji 2 - projekty partnerskie.

Zaproszenie obejmuje realizację projektów z następującymi regionami geograficznymi:

 - Syria

 - Zachodnie Bałkany

 - Iran, Irak i Jemen

 - Azja Regionalna

 - Azja Centralna

 - Ameryka Łacińska

 - Brazylia

 - RPA

 - wysoko rozwinięte kraje Azji i Pacyfiku

Przewiduje się sfinansowanie ok. 30 projektów.

Termin składania wniosków upływa 3 marca 2014 r.