Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

SHALOMundus (SHaring, Advising, Learning and Outlining Erasmus Mundus in Israel)

CELE PROJEKTU

Rozpowszechnienie informacji na temat programu Erasmus Mundus i zapoznanie z możliwościami, jakie ten program oferuje uczelniom, pracownikom uczelni i studentom w Izraelu.

DZIAŁANIA I EFEKTY

Na trzech uczelniach izraelskich zostaną zorganizowane seminaria informacyjne dla trzech grup odbiorców: studentów, pracowników akademickich i pracowników administracyjnych.

FRSE będzie odpowiadało za organizację i przeprowadzenie seminariów informacyjnych, których głównymi odbiorcami będą studenci.

SKŁAD KONSORCJUM

Koordynatorem projektu jest włoskie biuro krajowe programu Erasmus Mundus (IT NS). Partnerem oprócz Polski jest Szwecja.

CZAS TRWANIA

8 miesięcy (listopad 2012 – czerwiec 2013).

Więcej informacji na temat SHALOMundus znajduje się na http://www.erasmusmundus.it