Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

ASEMUNDUS

CEL

Celem projektu jest promocja programu Erasmus Mundus w wybranych krajach Azji Południowo - Wschodniej i zwiększenie udziału uczelni azjatyckich w programie poprzez umożliwienie nawiązania kontaktów międzyuczelnianych w trakcie organizowanych seminariów kontaktowych i targów edukacyjnych. Założenia przedsięwzięcia są zgodne i zbieżne z założeniami inicjatywy ASEM*, która koncentruje się na rozwoju współpracy między krajami Unii Europejskiej i Azji na płaszczyźnie politycznej, gospodarczej i kulturowej.

DZIAŁANIA I EFEKTY

W ramach projektu odbędą się cztery seminaria kontaktowe towarzyszące targom edukacyjnym, organizowanym w wybranych krajach Azji Południowo – Wschodniej. Głównym działaniem konsorcjum prowadzącego projekt jest zachęcanie uczelni europejskich i azjatyckich do realizowania wspólnych przedsięwzięć w programie, czemu ma słuzyć udział w targach i nominowanie tzw. promotorów programu Erasmus Mundus w wybranych krajach azjatyckich. Pierwsze targi edukacyjne i towarzyszące mu seminarium kontaktowe, ASEMUNDUS odbędą się w Indonezji w październiku 2010 roku.

SKŁAD KONSORCJUM

Do projektu włączyły się biura krajowe z 9 krajów UE: Austrii, Belgii, Cypru, Estonii, Węgier, Łotwy, Holandii, Polski i Niemiec, w roli koordynatora.

CZAS TRWANIA

Okres realizacji projektu: 3 lata (październik 2009 – październik 2012).

SEMINARIA KONTAKTOWE

 

*Bliższe informacje na temat inicjatywy ASEM dostępne są na tej stronie: http://www.msz.gov.pl/ASEM,(Asia-Europe,Meeting),6968.html.

ZałącznikRozmiar
ASEMUNDUS_Fact Sheet_en.pub_.pdf106.03 KB
ASEMUNDUS_e-brochure_final.pdf3.99 MB