Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Azerbaijan University of Architecture and Construction - Azerbejdżan

Azerbaijan University of Architecture and Construction will be pleased to be a partner in Tempus and Erasmus Mundus programmes.

Azerbaijan University of Architecture and Construction is one of the foremost educational institutions of Azerbaijan Republic. About 5000 students study in the 7 faculties (Architecture, Construction, Water Supply and Communication Systems Engineering, Transport, Construction Technology, Construction-Economy, Mechanization and Automatization) and get professions on 23 directions and 42 trades on the bachelor and Master’s degree. 54 doctors of science, professors, members of the different International Academies, as well as 567 candidates of sciences, assistant professors, researchers and senior teachers work at 47 chairs, and in 5 scientific-research laboratories of the University.

Azerbaijan University of Architecture and Construction expresses its interest in projects:

• TEMPUS programme

• ERASMUS MUNDUS programme

Docent, Nargiz Abdullayeva
Vice-Rector for International Relations
Azerbaijan University of Architecture and Construction
A.Sultanova street 5. Baku, Azerbaijan Az- 1073
Website: www.azmiu.edu.az

Email: foreign_prorector@yahoo.com; az_miu@yahoo.com