Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

JDAZ (Joint Degrees from A to Z)

CEL

Zebranie definicji i usystematyzowanie wiedzy na temat przygotowania i wdrażania wspólnych programów studiów.

DZIAŁANIA I EFEKTY

W ramach projektu zostanie opracowany leksykon - encyklopedia wspólnych studiów. Zostaną zorganizowane badania i seminaria, które pozwolą ma opracowanie kompletnych treści wzbogaconych o przykłady dobrych praktyk, dotyczące rozwoju, tworzenia i utrzymania wysokiej jakości międzynarodowych programów wspólnych studiów.

FRSE bedzie pełnić rolę doradczą w zakresie treści leksykonu, przykładów dobrej praktyki, oceny przygotowanych materiałów.

SKŁAD KONSORCJUM

Koordynatorem projektu jest holenderskie biuro krajowe programu Erasmus Mundus (NUFFIC). Partnerami oprócz Polski są Austria, Litwa, Norwegia i Finlandia.

CZAS TRWANIA

28 miesiecy (grudzień 2012-marzecz 2015)

STRONA PROJEKTU

Więcej informacji na temat projektu JDAZ znajduje się na www.nuffic.nl