Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

INTERUV (Joint Programmes: facilitator for university internationalisation)

FRSE, pełniąca rolę biura krajowego programu Erasmus Mundus, jest koordynatorem projektu INTERUV (Joint Programmes: facilitator for university internationalisation).

CELE PROJEKTU

-  promocja idei wspólnych programów studiów wśród uczelni z wybranych krajów UE Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz krajów trzecich pochodzących z regionów geograficznych sąsiadujących z UE;

- wspieranie uczelni w zakresie wprowadzania wspólnych programów studiów do ich instytucjonalnych strategii internacjonalizacji;

- budowanie potencjału instytucji pełniących rolę biur krajowych programu Erasmus Mundus i Tempus poprzez przygotowanie ich do realizacji nowego programu edukacyjnego w latach 2014-2012.

PLANOWANE DZIAŁANIA I EFEKTY

Zostaną zorganizowane:

I. Trzy konferencje ukierunkowane na współpracę uczelni europejskich z trzema regionami geograficznymi:

  1. region Europy Wschodniej, Azji Centralnej i Kaukazu (maj 2013 r. w Polsce).
  2. kraje Basenu Morza Śródziemnego (listopad 2013 r. we Włoszech).
  3. kraje Bałkanów Zachodnich (maj 2014 r. w Holandii).

Tematem przewodnim wszystkich konferencji będzie tworzenie wspólnych programów studiów, jako narzędzi wspomagających proces internacjonalizacji uczelni.

II. Sesje szkoleniowe skierowane do przedstawicieli biur krajowych programu Erasmus Mundus i Tempus. Sesje w całości zostaną poświęcone zagadnieniom związanym z systemami szkolnictwa wyższego w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego oraz w regionach sąsiadujących, internacjonalizacji kształcenia oraz wybranym aspektom związanych z realizacją wspólnych studiów.

III. Badanie oceniające umiejscowienie wspólnych programów studiów w strategiach internacjonalizacji uczelni i w strategiach krajowych w krajach realizujących projekt. Wyniki badania zostaną zaprezentowane w trakcie konferencji.

SKŁAD KONSORCJUM

Partnerzy projektu pochodzą z 14 krajów: Austrii, Czech, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Węgier, Włoch, Łotwy, Holandii, Norwegii, Hiszpanii, Słowacji i Wielkiej Brytanii.

CZAS TRWANIA

25 miesięcy (październik 2012 – październik 2014).

Dodatkowe informacje na temat projektu INTERUV dostępne są na www.interuv.eu