Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

EMAP (Erasmus Mundus Active Participation)

CEL

Zwiększenie udziału w projektach Akcji 1 programu Erasmus Mundus państw członkowskich słabo lub niewystarczajaco dobrze reprezentowanych. Dodatkowo, zadbanie o podnoszenie kwalifikacji pracowników struktur krajowych EM poprzez organizację szkoleń.

PLANOWANE DZIAŁANIA

Wybrane konsorcja zostaną zaproszone do udziału w seminariach szkoleniowych organizowanych w ramach projektu EMAP.

Praga, luty 2010

Larnaka, luty 2010

SKŁAD KONSORCJUM:

Austria, Belgia, Cypr, Czechy, Estonia, Francja, Finlandia, Grecja, Niemcy, Litwa, Łotwa, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry.

CZAS TRWANIA

październik 2009-wrzesień 2010

Więcej informacji znajduje się na http://emap-project.webnode.cz