Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

EMAP II (Erasmus Mundus Active Participation vol. 2)

CEL

Projekt ma na celu wzmocnić i ułatwić udział instytucji szkolnictwa wyższego z krajów mniej lub niewystarczająco reprezentowanych w Akcji 1 programu Erasmus Mundus.

PLANOWANE DZIAŁANIA

Partnerzy projektu dokonają wyboru konsorcjów instytucji szkolnictwa wyższego jako potencjalnych kandydatów do realizacji nowych programów wspólnych studiów w ramamch programu Erasmus Mundus. Zostaną zorganizowane seminaria szkoleniowe, podczas których szczególny nacisk zostanie położony na jakość składanych wniosków przez konsorcja.

ZORGANIZOWANE SEMINARIA SZKOLENIOWE:

1. Warszawa, styczeń 2011

2. Ryga, luty 2011

3. Tallinn, styczeń 2012

4. Ljubljana, luty 2012

SKŁAD KONSORCJUM:

Austria, Belgia, Cypr, Czechy, Estonia, Francja, Finlandia, Grecja, Holandia, Niemcy, Norwegia, Litwa, Łotwa, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry.

CZAS TRWANIA

październik 2010 - wrzesień 2012

Więcej informacji o projekcie znajduje się na http://emap-project.webnode.cz