Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Podatki

W dn. 26 września 2011 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał decyzję zwalniającą z opodatkowania stypendystów programu Erasmus Mundus (dot. stypendystów Akcji 1 i 2 oraz nauczycieli akademickich).

Podstawą zwolnienia jest art. 21 ust. 1 pkt 39  ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51 poz. 307, z późn. zm.).