Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Wyniki ostatniego konkursu wniosków w programie Erasmus Mundus

Komisja Europejska opublikowała wyniki ostatniego konkursu wniosków programu Erasmus Mundus z listopada 2013 r.  Wnioski składane były w Akcji 2, która obejmuje projekty partnerskie wspierające mobilność pomiędzy uczelniami z krajów Unii Europejskiej i uczelniami ze zdefiniowanych obszarów geograficznych, tak zwanych krajów trzecich.

Akcja 2 – Ścieżka 1 (partnerstwa z krajami, z którymi UE współpracuje w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa, Instrumentu Finansowania Współpracy na Rzecz Rozwoju, Europejskiego Funduszu Rozwoju i Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej)

Dofinansowanie otrzymało 27 projektów. Uczelnia polska – Uniwersytet Warszawski – będzie koordynować jeden nowy projekt skierowany do krajów Bałkanów Zachodnich.

Akcja 2 – Ścieżka 2 (partnerstwa z krajami i terytoriami objętymi instrumentem na rzecz współpracy z państwami uprzemysłowionymi)

Dofinansowanie otrzymały 4 projekty, spośród których jeden będzie koordynowany przez polską uczelnię – Politechnikę Warszawską. Projekt ten realizowany będzie w ramach współpracy z Australią i Nową Zelandią.