Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Publikacje

Publikacje


Publikacje biura krajowego programu Erasmus Mundus:

Poradnik administratora wspólnych studiów.

Wspólne studia realizowane przy współudziale polskich uczelni. Kompendium projektów Akcji 1 Erasmus Mundus.

Promocja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego w programie Erasmus Mundus. Kompendium projektów Akcji 3.

Programy wspólnego kształcenia w programie Erasmus Mundus realizowane przy współudziale polskich uczelni

Kompendium projektów Akcji 4 programu Erasmus Mundus realizowanych przy współudziale polskich uczelni


Poniżej znajdują się pliki zawierające publikacje powstałe w wyniku realizacji projektów Akcji 4 programu Erasmus Mundus. Dziękujemy autorom za ich udostępnienie w celu szerszego udostępnienia.

Projekt BalticStudyNet realizowany przy współudziale Uniwersytetu Gdańskiego

Region, Regionalism and Identity in Canada and the Baltic Sea Region, Jan-Mark vanderLeest, Carleton University, Canada

Determinants of Success in the Integration at the Sub-regional Level, Aldo Fernando Ponce, University of Connecticut, USA

Projekt European Higher Education for the World – Studies and Promotion koordynowany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Studying in the European Union - chance and challange for international students, Katarzyna Hadaś, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

European Higher Education for the World - Studies on Students' Mobility, Agnieszka Gromkowska-Melosik, Katarzyna Hadaś, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska