Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Ubezpieczenie i warunki korzystania z porady lekarskiej dla beneficjentów programu Erasmus Mundus

Studenci i wykładowcy, obywatele państw trzecich, którzy zostali przyjęci na europejskie studia magisterskie Erasmus Mundus są zobowiązani do ubezpieczenia się od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków przed rozpoczęciem studiów.

Procedura korzystania z pomocy lekarskiej na terenie UE opisana jest w dokumentach otrzymanych przez studenta od ubezpieczyciela.

Dodatkowo istnieje możliwość skorzystania z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego na terytorium RP. Bliższe informacje na stronie: www.nfz.gov.pl (zakładka - Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne) lub na stronach oddziałów wojewódzkich.

Dokumenty potrzebne studentom do otrzymania ubezpieczenia:

  • paszport;

  • wiza;

  • legitymacja studencka;

  • zaświadczenie o studiowaniu;

  • dokument potwierdzający zamieszkanie.

W przypadku wykładowcy możliwość zawarcia umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego będzie rozpatrywana indywidualnie ze względu na trudny do zdefiniowania status wykładowcy w programie Erasmus Mundus. Standardowo wymagane dokumenty od osób nie będących studentami to:

  • paszport;

  • zezwolenie na zamieszkanie;

  • wiza pobytowa z zezwoleniem na wykonywanie pracy.

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne uprawnia do korzystania z bezpłatnej pomocy lekarskiej na terytorium RP w takim samym zakresie, w jakim korzystają z niego obywatele RP podlegający ubezpieczeniu.